CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 97/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

23/08/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm soát Liên hợp Lộc Tấn.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD97.pdf 1304(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470