CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 281/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/01/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Khu trung tâm thương mại thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước; Hạng mục hệ thống điện chiếu sáng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

281.PDF 94(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470