CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2639/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/10/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do UBND thành phố Đồng Xoài quản lư, gio cho Viện KSND thành phố ĐX để xây dựng trụ sở làm việc
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2639.pdf 4000(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470