CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 263/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

22/12/99

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy do Nhật và Trung Quốc sản xuất năm 1998,1999
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

263_1999_QD_UB.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470