CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3030/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/10/2009

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt Phương án giao đất tái định cư Khu trung tâm hành chính 05 xă của huyện Đồng Phú: Đồng Tâm, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Ḥa
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 3030 TINH.doc 37(Kbytes)
KT QD 3030 TINH.doc 47(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470