CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 68/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

30/06/2006

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v : chuyển đổi Lâm Trường Minh Đức thành ban quản lư rừng pḥng hộ Minh Đức
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QUYET DINH SO 68.doc 24(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470