CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2948/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv phê duyệt Phương án bồi thường GPMB (đợt 3) Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 đoạn qua xă Tân Lợi, huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2948.PDF 358(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470