CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 792/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/03/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể Tiểu dự án: Tái định cư khu vực Đa Bông Cua huyện Bù Đăng thuộc Dự án: Đầu tư bố trí hợp lư dân cư ở Vườn Quốc gia Cát Tiên
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 792 TINH.doc 99(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470