CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 39/ 1999/CT-UB
Ngày kư

13/12/99

Người kư PCT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn t́nh ttrạng phá rừng, khai thác, vận chuyển mua bán gỗ trái phép tại huyện Phước Long phía Bắc tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

39_1999_CT_UB.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470