CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 252/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/02/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt chủ trương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác pḥng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mởi của vi rút Corona
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

252.pdf 102(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470