CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2574/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/11/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu QUyết định thu hồi Quyết định số 1876/QĐ - UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Ban QLKKT Tân Lập, Công ty TNHH MTV cao su B́nh Phước quản lư, đồng thời cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng cây cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2574.pdf 88(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470