CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1799/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/07/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Phê duyệt đồ án và quy định quản lư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa - cứu sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xă Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1799.pdf 576(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470