CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2561/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/11/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Ban hành kế hoạch hành động thực hiện các chương tŕnh đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IX
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2561.doc 89(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470