CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 156/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tân Khai chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đợt 2) đối với 1.465 lô đă được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở tại dự án khu dân cư Đại Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

99.pdf 1635(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470