CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 118/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

03/10/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v thành lập Văn pḥng Thường trực thuộc ban chỉ đạo chương tŕnh hành động pḥng,chống tội phạm buôn bán phụ nữ,trẻ em tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD118.pdf 528(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470