CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1637/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/07/2020

Người kư Trần Văn Mi
Trích yếu Phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập danh mục hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1637.pdf 2496(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470