CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 60/ QĐ-UB
Ngày kư

15/07/2004

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thành lập cử a khẩu Tân Tiến (B́nh Phước) đối diện cửa khẩu Chay Kh Leng (Karatíe)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

60_2004_QD_UB.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470