CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 25/ 2005/QĐ-UBND
Ngy k

28/01/2005

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu V/v thnh lập một số ấp mới ở cc x:Thuận Lợi ,Thuận Ph ,Đồng Tiến , v x Tiến Hưng - Huyện Đồng Ph.
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD25.pdf 492(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470