CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1098/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/05/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân thuộc Công ty Điện lực B́nh Phước đă có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác pḥng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1098.pdf 1280(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470