CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1542/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/07/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại sở Y tế và UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1542.pdf 552(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470