CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2537/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/11/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất thuê của Doanh nghiệp Tư nhân Gia Hồng, cho Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Bàu Ké
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2537.pdf 111(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470