CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 631/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/04/2013

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
qd 631.doc 73(Kbytes)
kt qd 631.doc 102(Kbytes)
kt qd 631 ..doc 81(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470