CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 110/ QĐ-UB
Ngày kư

22/11/2004

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v Ban hành quy định bảo vệ đường bộ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
110_2004_QD_UB.doc 42(Kbytes)
110_2004_QD_UB_QUYDINH.doc 184(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470