CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2558/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/11/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xă Thành Tâm thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2558.doc 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470