CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2951/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2011

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt phương án tái định cư dự án Xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, tại xă Đồng Tiến, huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2951.doc 290(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470