CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2482/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/11/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định điện thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Phú, cho Công ty TNHH Khánh Hiền Land thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2482.pdf 110(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470