CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 69/ QĐ-UB
Ngày kư

28/07/2004

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2004
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , ,
69_2004_QD_UB.doc 38(Kbytes)
69_2004_QD_UB_BIEUCHI.xls 23(Kbytes)
69_2004_QD_UB_BIEUTHU.xls 26(Kbytes)
69_2004_QD_UB_DUTOAN.xls 30(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470