CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2112/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/09/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đầu tư: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hệ thống quản lư hành chính cấp huyện, thị xă
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2112.doc 91(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470