CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 104/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

15/05/99

Người kư PCT Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành Quy chế quản lư tài chính quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
104_1999_QD_UB.doc 24(Kbytes)
104_1999_QD_UB_QUYCHE_KEMTHEO.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470