CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2202/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Cho Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Bất động sản Hoàng Việt chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Hoàng Việt
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2202.pdf 180(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470