CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2082/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/07/2009

Người kư Giang Văn Khoa
Trích yếu Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch mua sắm sách giáo khoa Chương tŕnh mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông 2009
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBDN tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2082.PDF 98(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470