CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2537/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/11/2015

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu v/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đến năm 2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2537.pdf 1074(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470