CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 110/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

26/09/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v công nhận tổng số ấp , khu phố thuộc thị trấn Chơn Thành và xă Thành Tâm , huyện Chơn Thành.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD110.pdf 478(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470