CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1502/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/07/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến gỗ Phong Phú, đồng thời cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Năng lượng Hải Lư B́nh Phước thuê đất tiếp tục thực hiện dự án trồng cây cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1502.pdf 127(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470