CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 261/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/01/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Công nhận Ban Chấp hành Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú khoá 1, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

261.PDF 98(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470