CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 654/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/03/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Giao kế hoạch thu quỹ pḥng, chống thiên tai đối với các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

654.pdf 2624(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470