CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 645/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/03/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Pḥng TN&MT các huyện, thị xă
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

645.pdf 1106(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470