CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 112/ QĐ-UB
Ngày kư

24/11/2004

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v : Ban hành quy định về khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
112_2004_QD_UB.doc 49(Kbytes)
112_2004_QD_UB_QUYDINH.doc 519(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470