CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 162/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp cho Công ty TNHH Lộc Tân thuê đất để trồng cây cao su và cây keo lai
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

162.pdf 104(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470