CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 31/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

14/04/2003

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng hành lang an toàn lưới điện phục vụ thi công các công tŕnh điện khí hoá trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

31_2003_QD_UB.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470