CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2490/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/10/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2490-.pdf 68(Kbytes)
kt 2490.doc 2182(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470