CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1521/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/07/2012

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Ban hành Quy định về cấp báo động lũ tại các vị trí trên lưu vực sông Bé, khu vực từ hồ thủy điện Srok Phu Miêng đến hồ thủy lợi Phước Ḥa
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

qd 1521.doc 45(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470