CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1770/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thấu: Xây dựng 10 pḥng học Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp; 10 pḥng học Trường Trung học phổ thông Thanh Ḥa huyện Bù Đốp và 10 pḥng học Trường Trung học phổ thông Lộc Ninh, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

5. QĐ 1770 TỈNH.doc 28(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470