CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 133/ (B)QĐ-UB
Ngày kư

31/12/2004

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v: Điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
133B_2004_QD_UB.doc 66(Kbytes)
133B_2004_QD_UB_QUYCHE.doc 164(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470