CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2406/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/11/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất do Ban QLKKT quản lư, đồng thời cho công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ thuê đất để xây dựng văn pḥng làm việc và cư xá cho cán bộ, công nhân viên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2406.pdf 114(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470