CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2378/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/11/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm và ủy quyền cho UBND huyện Đồng Phú tổ chức bán đấu giá QSD đất 16 lô đất thu lại của cán bộ - công chức huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

16. QĐ 2378 TỈNH.doc 70(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470