CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 148/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/01/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt dự toán mua sắm phương tiện, thiết bị PCCCR thuộc dự án nâng cấp năng lực pḥng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

148.pdf 99(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470