CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3063/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/11/2016

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu XD tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng- Sikico mở rộng, xă Đồng nơ, huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3063.pdf 263(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470