CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1125/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/05/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất HK20 (19 thửa) thuộc dự án Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xă Phước Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1125.pdf 1912(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470