CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 140/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/01/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục phát sinh thuộc công tŕnh trường mầm Non Họa Mi, thành phố Đồng Xoài (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

140.pdf 108(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470